RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1↑1 Praggnanandhaa R GM 2740.3 -0.7 18
2↑1 Erigaisi Arjun GM 2727 +14 20
3↓2 Gukesh D GM 2719.8 -26.2 17
4- Nihal Sarin GM 2688.2 -3.8 19
5- Sadhwani, Raunak GM 2649.8 -0.2 18
6↑1 Pranav, V GM 2611 0 17
7↓1 Mendonca, Leon Luke GM 2610.9 -3.1 17
8- Aditya Mittal GM 2577 0 17
9- Koustav Chatterjee GM 2547 0 20
10- Aronyak Ghosh IM 2545 0 20
11- Sankalp Gupta GM 2523 0 20
12- Pranav Anand GM 2520 0 17
13- Pranesh M GM 2519 0 17
14- Prraneeth Vuppala IM 2512 0 16
15- Samant Aditya S IM 2512 0 17
16- Bharath Subramaniyam H GM 2504 0 16
17- Aaditya Dhingra CM 2495 0 17
18- Raja Rithvik R GM 2495 0 19
19- Bhattacharyya Soham 2477 0 18
20- Srihari L R IM 2460 0 18