RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Gukesh D GM 2725.2 +26.2 16
2- Erigaisi Arjun GM 2696.3 +7.3 19
3- Praggnanandhaa R GM 2675.5 +14.5 17
4- Nihal Sarin GM 2664.5 +13.5 18
5- Sadhwani, Raunak GM 2623.7 +1.7 17
6- Mendonca, Leon Luke GM 2571 0 16
7- Iniyan, P GM 2556 0 20
8- Pranav, V IM 2519 0 16
9- Koustav Chatterjee IM 2513 0 19
10- Arjun Kalyan GM 2513 0 20
11- Aronyak Ghosh IM 2512 0 19
12- Sankalp Gupta GM 2502 0 19
13- Aditya Mittal IM 2496 0 16
14- Rahul Srivatshav P IM 2496 0 20
15- Raja Rithvik R GM 2491 0 18
16- Bharath Subramaniyam H GM 2490 0 15
17- Pranav Anand IM 2489 0 16
18- Neelash Saha IM 2474 0 20
19- Prraneeth Vuppala CM 2464 0 15
20- Singh Ojasva CM 2456 0 17