RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Erigaisi Arjun GM 2778 0 21
2- Gukesh D GM 2766.3 +3.3 18
3↑1 Anand, Viswanathan GM 2751 0 55
4↓1 Praggnanandhaa R GM 2748.4 -8.6 19
5- Vidit, Santosh Gujrathi GM 2720 0 30
6- Aravindh, Chithambaram VR. GM 2703 0 25
7- Harikrishna, Pentala GM 2695 0 38
8- Nihal Sarin GM 2682 0 20
9- Narayanan S L GM 2649.2 +1.2 26
10- Sadhwani, Raunak GM 2644 0 19
11- Puranik, Abhimanyu GM 2642.6 +8.6 24
12- Aryan Chopra GM 2636.8 +4.8 23
13- Karthikeyan, Murali GM 2628.3 +1.3 25
14↑1 Mendonca, Leon Luke GM 2625.1 +10.1 18
15↑1 Negi, Parimarjan GM 2612 0 31
16↓2 Pranav, V GM 2603.4 -16.6 18
17- Vaibhav, Suri GM 2594 0 27
18↑2 Gupta, Abhijeet GM 2588.4 +1.4 35
19- Sethuraman, S.P. GM 2584.3 -4.7 31
20↓2 Ganguly, Surya Shekhar GM 2583 -9 41