RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Gukesh D GM 2763 0 18
2- Erigaisi Arjun GM 2761 0 21
3↑1 Praggnanandhaa R GM 2757.4 +10.4 19
4↓1 Anand, Viswanathan GM 2751 0 55
5- Vidit, Santosh Gujrathi GM 2719.8 -1.2 30
6- Harikrishna, Pentala GM 2699 0 38
7- Aravindh, Chithambaram VR. GM 2694.3 +10.3 25
8- Nihal Sarin GM 2678.4 +9.4 20
9- Narayanan S L GM 2654.5 -13.5 26
10- Sadhwani, Raunak GM 2641 0 19
11- Mendonca, Leon Luke GM 2634 0 18
12↑1 Puranik, Abhimanyu GM 2633.5 +1.5 24
13↑1 Aryan Chopra GM 2631 0 23
14↓2 Pranav, V GM 2629 -3 18
15↑1 Karthikeyan, Murali GM 2624.5 +14.5 25
16↓1 Negi, Parimarjan GM 2612 0 31
17↑1 Vaibhav, Suri GM 2594 0 27
18↑1 Karthik Venkataraman GM 2593.8 +3.8 25
19↑1 Gupta, Abhijeet GM 2587.5 -1.5 35
20↑1 Sethuraman, S.P. GM 2587 0 31
21↓4 Aditya Mittal GM 2583.2 -11.8 18
22- Sasikiran, Krishnan GM 2581 0 43
23↑4 Pranesh M GM 2575.4 +14.4 18
24↓1 Ganguly, Surya Shekhar GM 2575 0 41
25↓1 Harsha Bharathakoti GM 2569 0 24
26↓1 Ghosh, Diptayan GM 2568 0 26
27↓1 Gopal G.N. GM 2564 0 35
28- Kannappan Priyadharshan GM 2553 0 31
29- Sankalp Gupta GM 2552 0 21
30- Bharath Subramaniyam H GM 2550 0 17
31- Koneru, Humpy GM 2545 0 37
32- Vignesh N R GM 2542 0 26
33- Pranav Anand GM 2540.3 +0.3 18
34- Mitrabha, Guha GM 2540 0 23
35- Narayanan, Srinath GM 2533 0 30
36- Adhiban, B. GM 2532 0 32
37- Aronyak Ghosh IM 2529 0 21
38↑1 Koustav Chatterjee GM 2525 0 21
39↓1 Visakh N R GM 2523.4 -2.6 25
40- Iniyan, Pa GM 2523 0 22
41- Raja Rithvik R GM 2511 0 20
42- Grover, Sahaj GM 2510 0 29
43- Arjun Kalyan GM 2509 0 22
44- Lalit Babu M R GM 2509 0 31
45- Arun Prasad, S. GM 2507 0 36
46- Harikrishnan.A.Ra IM 2502 0 23
47- Anurag, Mhamal GM 2499 0 29
48- Muthaiah AL IM 2497 0 25
49↑1 Srihari L R IM 2492.8 -2.2 19
50↓1 Aaditya Dhingra IM 2471 -24 18