RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Gukesh D GM 2758 0 17
2- Anand, Viswanathan GM 2754 0 54
3- Praggnanandhaa R GM 2733.9 +6.9 18
4- Vidit, Santosh Gujrathi GM 2716 0 29
5- Erigaisi Arjun GM 2712 0 20
6- Harikrishna, Pentala GM 2711 0 37
7- Nihal Sarin GM 2694 0 19
8- Narayanan.S.L GM 2649.9 -4.1 25
9- Aravindh, Chithambaram VR. GM 2649 0 24
10↑1 Sadhwani, Raunak GM 2640.6 +8.6 18
11↓1 Aryan Chopra GM 2634 0 22
12- Mendonca, Leon Luke GM 2622 0 17
13- Negi, Parimarjan GM 2612 0 30
14- Puranik, Abhimanyu GM 2611 0 23
15- Karthikeyan, Murali GM 2611 0 24
16- Gupta, Abhijeet GM 2609 0 34
17- Sethuraman, S.P. GM 2608 0 30
18- Sasikiran, Krishnan GM 2594 0 42
19- Vaibhav, Suri GM 2588 0 26
20- Pranav, V GM 2579 0 17
21- Ganguly, Surya Shekhar GM 2578 0 40
22- Gopal G.N. GM 2573 0 34
23- Aditya Mittal GM 2572 0 17
24- Ghosh, Diptayan GM 2570 0 25
25- Harsha Bharathakoti GM 2563 0 23
26- Karthik Venkataraman GM 2563 0 24
27- Adhiban, B. GM 2562 0 31
28- Kannappan Priyadharshan GM 2553 0 30
29- Narayanan, Srinath GM 2552 0 29
30- Koneru, Humpy GM 2550 0 36
31- Lalit Babu M R GM 2547 0 30
32- Koustav Chatterjee GM 2546 0 20
33- Aronyak Ghosh IM 2545 0 20
34- Visakh N R GM 2535 0 24
35- Vignesh N R GM 2527 0 25
36- Sankalp Gupta GM 2518 0 20
37- Iniyan, P GM 2516 0 21
38- Mitrabha, Guha GM 2515 0 22
39- Samant Aditya S IM 2511 0 17
40↑3 Raja Harshit GM 2510.1 +1.1 22
41↓1 Prraneeth Vuppala IM 2510 0 16
42↓1 Pranav Anand GM 2509 0 17
43↓1 Arjun Kalyan GM 2509 0 21
44- Arun Prasad, S. GM 2507 0 35
45- Pranesh M GM 2505 0 17
46- Dronavalli, Harika GM 2502 0 32
47- Girish, A. Koushik GM 2499 0 26
48- Anurag, Mhamal GM 2499 0 28
49- Shyam, Sundar M. GM 2497 0 31
50- Bharath Subramaniyam H GM 2496 0 16