RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Anand, Viswanathan GM 2756 0 53
2- Gukesh D GM 2726 0 16
3- Erigaisi Arjun GM 2725 0 19
4- Harikrishna, Pentala GM 2716 0 36
5- Vidit, Santosh Gujrathi GM 2710 0 28
6- Nihal Sarin GM 2677 0 18
7- Praggnanandhaa R GM 2676 0 17
8- Narayanan.S.L GM 2657 0 24
9- Negi, Parimarjan GM 2639 0 29
10- Sethuraman, S.P. GM 2638 0 29
11- Sasikiran, Krishnan GM 2636 0 41
12- Aryan Chopra GM 2632 0 21
13- Karthikeyan, Murali GM 2623 0 23
14- Sadhwani, Raunak GM 2620 0 17
15- Aravindh, Chithambaram VR. GM 2614 0 23
16- Puranik, Abhimanyu GM 2603 0 22
17- Adhiban, B. GM 2603 0 30
18- Gupta, Abhijeet GM 2603 0 33
19- Vaibhav, Suri GM 2600 0 25
20- Gopal G.N. GM 2589 0 33
21- Ganguly, Surya Shekhar GM 2589 0 39
22- Koneru, Humpy GM 2574 0 35
23- Harsha Bharathakoti GM 2572 0 22
24- Visakh N R GM 2566 0 23
25- Narayanan, Srinath GM 2559 0 28
26- Mendonca, Leon Luke GM 2558 0 16
27- Iniyan, P GM 2556 0 20
28- Kannappan Priyadharshan GM 2553 0 29
29- Lalith Babu M R GM 2552 0 29
30- Ghosh, Diptayan GM 2544 0 24
31- Pranav, V IM 2530 0 16
32- Arjun Kalyan GM 2529 0 20
33- Shyam, Sundar M. GM 2526 0 30
34- Aronyak Ghosh IM 2519 0 19
35- Koustav Chatterjee IM 2513 0 19
36- Stany, G.A. GM 2510 0 29
37- Harika, Dronavalli GM 2507 0 31
38- Arun Prasad, S. GM 2507 0 34
39- Grover, Sahaj GM 2504 0 27
40- Sankalp Gupta GM 2502 0 19
41- Anurag, Mhamal GM 2499 0 27
42- Swapnil, S. Dhopade GM 2499 0 32
43- Girish, A. Koushik GM 2498 0 25
44- Sengupta, Deep GM 2497 0 34
45- Rahul Srivatshav P GM 2496 0 20
46- Bharath Subramaniyam H GM 2495 0 15
47- Akash G GM 2495 0 26
48- Pranav Anand IM 2494 0 16
49- Debashis, Das GM 2491 0 29
50- Shyaamnikhil P IM 2491 0 30