RK flechas Name Title Fed FIDE +/- Age
1- Anand, Viswanathan GM 2748 0 55
2- Praggnanandhaa R GM 2747 0 19
3- Vidit, Santosh Gujrathi GM 2747 0 30
4- Gukesh D GM 2743 0 18
5- Erigaisi Arjun GM 2738 0 21
6- Harikrishna, Pentala GM 2708 0 38
7- Narayanan S L GM 2694 0 26
8- Nihal Sarin GM 2693 0 20
9- Aravindh, Chithambaram VR. GM 2662 0 25
10- Sadhwani, Raunak GM 2654 0 19
11- Puranik, Abhimanyu GM 2635 0 24
12- Mendonca, Leon Luke GM 2631 0 18
13- Aryan Chopra GM 2630 0 23
14- Negi, Parimarjan GM 2612 0 31
15- Pranav, V GM 2611 0 18
16- Karthikeyan, Murali GM 2610 0 25
17- Karthik Venkataraman GM 2609 0 25
18- Gupta, Abhijeet GM 2608 0 35
19- Sethuraman, S.P. GM 2603 0 31
20- Vaibhav, Suri GM 2596 0 27
21- Aditya Mittal GM 2588 0 18
22- Sasikiran, Krishnan GM 2585 0 43
23- Ganguly, Surya Shekhar GM 2578 0 41
24- Gopal G.N. GM 2575 0 35
25- Harsha Bharathakoti GM 2562 0 24
26- Ghosh, Diptayan GM 2562 0 26
27↑1 Kannappan Priyadharshan GM 2553 0 31
28↑1 Narayanan, Srinath GM 2552 0 30
29↓2 Koneru, Humpy GM 2545.9 -8.1 37
30- Adhiban, B. GM 2541 0 32
31- Pranesh M GM 2538 0 18
32- Koustav Chatterjee GM 2537 0 21
33- Raja Rithvik R GM 2532 0 20
34- Sankalp Gupta GM 2531 0 21
35- Mitrabha, Guha GM 2526 0 23
36- Vignesh N R GM 2525 0 26
37- Visakh N R GM 2521 0 25
38- Pranav Anand GM 2519 0 18
39- Aronyak Ghosh IM 2517 0 21
40- Bharath Subramaniyam H GM 2515 0 17
41- Samant Aditya S GM 2512 0 18
42- Arjun Kalyan GM 2509 0 22
43- Arun Prasad, S. GM 2507 0 36
44- Prraneeth Vuppala GM 2506 0 17
45- Lalit Babu M R GM 2506 0 31
46- Grover, Sahaj GM 2503.8 +0.8 29
47- Dronavalli, Harika GM 2503 0 33
48- Iniyan, Pa GM 2500 0 22
49- Das, Sayantan GM 2500 0 27
50- Sengupta, Deep GM 2500 0 36